torsdag 26 juni 2014

Tanka på andra planeter

Det finns mycket gaser som kan användas till att driva rymdfarkoster på andra platser än på Jorden. Dess låga atomvikt gör väte till den bästa drivgasen, och den finns det gott om i Jupiters, Saturnus, Uranus och Neptunus atmosfärer. Jupiter försvåras dock av sin gravitation och sina strålningsbälten. Även Saturnus måne Titan har väte i sin atmosfär (0,2 procent, men det kan utvinnas). Kväve och koldioxid är sämre, men kan användas. Båda finns i Venus och Mars atmosfärer (kväve finns det gott om i Titans också, men där finns även det mycket bättre vätet). Med sin mindre gravitation (en sjundedel av Jordens) är Titan den bästa tankplatsen, men även andra platser kan till nöds användas. Sämre gaser kan användas under expeditioner där de tas direkt ur atmosfären (exempelvis koldioxid på Mars) medan vätet sparas till resorna mellan planeterna. Med elektrolys (som drar ström) kan väte framställas tillsammans med syre (som går att andas) ur vatten eller dess fasta form vattenis (eller vattenånga). Allt bränsle måste alltså inte tas med från Jorden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar