söndag 19 oktober 2014

Rymdkolonisering inte alls oetisk, snarare tvärtom

Det påstås ofta att rymdkolonisering skulle vara "oetisk" bara för att de som senare föds i rymdkolonier inte valde att födas där och de förändringar (med stor sannolikhet gentekniska) det skulle innebära. Detta är dock fullt av felslut. Varför skulle det vara mer etiskt med födslar på Jorden som avkomman inte har valt själv än på andra platser? Det finns ingen anledning att anta att det skulle vara så fantastiskt att vara född på Jorden och så hemskt att vara född någon annanstans. Titta bara på vilka dumheter som pågår på Jorden! Krig, miljöförstöring, dumma debattvinklingar, dumma regler, dum tro på att människoskapade regler skulle "behövas" för att lösa problem orsakade av en "mänsklig natur", stagnation i fråga om användbara nydaningar av teoretisk fysik... allt detta hänger ihop. Det hade varit större chans till förbättring än risk till försämring att hamna i ett annat, slumpmässigt valt rymdkolonisamhälle. Och vad gäller genteknik, varför skulle risken att den kan få ohälsosamma effekter vara värre än risken för ohälsosamma effekter av att inte göra det? Det finns det ingen anledning att anta. Och vad gäller påståenden om att genteknik skulle leda till svårigheter att avgöra vem som är en människa, så är felslutet att anta att det skulle vara bra att ha en officiell definition av "människa" överhuvudtaget. Om nu människor var sådana monster att lagar och regler kunde anses "nödvändiga", då skulle givetvis alla människoskapade regler och människoutförda kontroller vara ännu värre på grund av just sin människoskapadhet. Bättre då att kolonisera rymden så att några rymdkolonier kan komma på något vettigt och överleva när jordsamhället utplånar sig självt. Det är inte rymdkolonisering som är oetiskt. Det är att avstå från rymdkolonisering som är oetiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar