tisdag 13 januari 2015

Förtydligande om undergång genom avel

Jag har fått höra om ett undergångsscenario i bloggposten "Gamla planeter och tystnaden", det om att inriktning av straff mot individer som kan göra medvetna val skulle avla bort den förmågan, att många gamla djurgrupper kan göra medvetna val och att det därför inte skulle gå. Därför förtydligar jag att jag inte alls menar att utrota förmågan helt, utan bara att sänka den. Redan här på Jorden sägs det ofta att någon "inte kan hjälpa det" fast individen har en viss förmåga till medvetna val, och det är inte otänkbart att vissa utomjordiska civilisationer kan ha hittat på något liknande. Aveln skulle gå till på så sätt att de individer som ansågs ha en så begränsad förmåga till medvetna val att det straffriförklarade dem gynnades av urval, tills förmågan till medvetna val i populationen sjunkit till en nivå otillräcklig för teknologisk civilisation. Vad gäller påpekandet att det inte går att vrida tillbaka evolutionen stämmer det att resultatet aldrig kan bli exakt som en tidigare förfader (t.ex. kommer människor aldrig att bli exakt som Pan prior igen), men det hindrar inte avel från att försämra förmågor (djuruppfödning visar många exempel där olika förmågor har försämrats genom avel). Gäller även det vilda utan konstgjord avel: det är sant att fåglar aldrig blir exakt som sina dinosaurieförfäder, men likväl har fåglar som inte kan flyga utvecklats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar