söndag 22 mars 2015

Intelligens- "förebyggd" eller "botad"?

En svaghet i resonemanget att teknologiska civilisationer skulle gå under på det sätt som beskrivs i http://nyrymdfart.blogspot.se/2015/01/gamla-planeter-och-tystnaden.html och http://nyrymdfart.blogspot.se/2015/01/fortydligande-om-undergang-genom-avel.html är att det kan dyka upp tänkare som inser vad som håller på att hända samtidigt som rymdkolonisering börjar, med följd att några av rymdkolonierna ändrar värderingar och undgår ödet. Dessa skulle sedan kunna starta en kosmisk koloniseringsvåg. Det kan dock vara så att straffets bortavlande av intelligens nästan alltid förebygger uppkomsten av teknologicivilisationsduglig intelligens snarare än förgör den i efterhand. Under primitiva förhållanden utan intelligenta diskussioner (alltså nästan hela språkets uppkomstprocess) är det en stor praktisk fördel att spara på straffkrafterna genom att straffa just de individer som underkastar sig straffet, vilket gör det mycket troligt att just den sortens straffördelning som avlar bort intelligens uppfinns på något stadium av intelligensens utveckling. Kanske mänskligheten var/är ensam bland alla intelligensutvecklingar i Universum om att den straffördelningens uppkomst dröjde tillräckligt länge för att en intelligens som kunde/kan skapa tekniska civilisationer skulle hinna uppstå. Då är det viktigt för intelligensens framtid att mänsklighetens nuvarande rymdfartansträngningar resulterar i en mängd rymdkolonier med olika värderingar och att åtminstone några av dem förkastar hela tanken att medvetna val skulle vara grund för klander-och-straffansvar. Visst kan genteknik lösa degeneration biologiskt, men den kan inte stoppa tvånget att spela dum eller risken att propsande på att "den skyldiga måste straffas" förhindrar förhandlingsstoppande av ekologiskt förödande amok bland individer med tillgång till kraftfull teknik. Och i kulturer som fördömer genförändring av människor kan tekniken inte lösa degeneration heller. Så för intelligensens framtids skull, låt inga jurister lägga sig i rymdkolonisters förehavanden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar