söndag 16 november 2014

Vad Rosetta/Philae berättar och inte berättar

Det sägs ofta att Rosettas och Philaes undersökningar av kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko visar hur det tidiga solsystemet såg ut, att kometen är i stort sett oförändrad sedan dess. Den har dock varit infångad i avlång bana med passager genom inre solsystemet under lång tid, vilket säkert har förändrat dess material. För att få se en "ursprunglig" komet krävs att undersöka "protokometer" som inte har fångats i aktiva banor utan fortfarande går i banor helt ute i djupfryst rymd. Undersökningar av kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko ger ändå kunskap om sådana kometer som har fångats in och fått sin kemi förändrad av solnära passager, vilket är de som mest troligt slog ner på tidiga Jorden. Så även om expedition Rosetta/Philae inte ger kunskap om oförändrade kometer, ger de ändå kunskap om de kometer som slog ner på den tidiga Jorden. I framtiden, efter expeditioner till permanent djupfrysta kometer, kommer det att gå att jämföra förändrade kometer med oförändrade sådana, och undersöka skillnader. Uppstod till exempel de flesta av de organiska föreningarna, livets byggstenar, i den djupfrysta rymden eller vid solnära passager?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar