söndag 22 juni 2014

Höj avgashastigheten och gasa på!

Anledningen till att resor inom solsystemet tar lång tid är att kemiska raketer skickar ut sina avgaser i låg hastighet och därmed gör slut på mycket bränsle till måttlig acceleration. Det tvingar dem att ta omvägar och använda andra planeters gravitation till att ändra kurs och ta rörelseenergi från planeternas rotation. Med högre avgashastighet (gärna nära ljushastigheten) blir bränsleekonomin mycket effektivare. Då är det bara att gasa på "rakt" mot destinationen (med vissa modifikationer för att planeterna rör sig hela tiden) utan tidsödande omvägar. Jonmotorer, plasmamotorer, VASIMR... och som energikälla går både solceller och kärnkraft att använda. Förbränningsraketer är stenålder!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar