torsdag 15 januari 2015

Att ändra rumtiden.

Som Universums expansion visar, är ändring av avstånd som beror på att rumtiden ändras inte hastighet i den speciella relativitetsteorins mening. Speciell relativitet gäller rörelse genom rumtiden, inte rumtidens egen "rörelse". Universums expansion visar aven att negativt tryck i gravitationell mening finns, även om negativ energi enligt termodynamikens lagar inte kan existera. Det betyder att förhållandet mellan energi och gravitationellt tryck inte alltid är samma som används för att avgöra hur mycket massa (energi enligt e=mc^2) som har hur mycket gravitation. Med kunskap om vad som avgör det förhållandet skulle det gå att ändra rumtiden i rymdfartssyfte och kringgå ljushastigheten som gräns, men den kunskapen kräver ny teoretisk fysik. Visst är det konstigt att det under senare årtionden bara skett små finputsningar av den teoretiska fysiken, i kontrast mot de väldiga framsteg mot mer enhetliga och mycket mer användbara teorier som skedde under tidigt 1900-tal som gav oss relativitetsteori, kvantmekanik och sådant? Hur ska de framstegen komma igång igen? Mer om det på http://gettingsciencegoingagain.blogspot.se/ in english.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar